måndag 19 april 2010

Landet

Berätta
Mer
Om
Hur
När
Var
Lyssna
Noga
Länge
Tyst
Till
Punkt
Avbryt
Ej
Berätta

Inga kommentarer: