söndag 10 april 2011

?1

Jasmine-revolutioner är beiga, glada och dansande.
Tyska revolutioner är grå, allvarliga, och monotona.
Kulturer möts.
Åsikter möts.
Vi kanske är rätt lika ändå trots alla olikheter..
Ett behov, två sätt att uttrycka det.
Spelar vägen någon roll när målet är detsamma - fria åsikter, fred, demokrati.
Spelar hudfärgen någon roll när vi i grunden vill samma sak allihopa?
Spelar vår historia någon roll, när vi i slutändan ändå kommer fram till samma sak?
Kan du ens överväga att svara ja på en av frågorna?

Inga kommentarer: