söndag 26 juni 2011

en
sam
varo
två
sam
het
läng
ta
(e)
n

Inga kommentarer: